Thuế bất động sản cao nhất 10.000 đô la Mỹ ở 12 quận trong khu vực Thành phố N.Y vào năm 2021

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu bất động sản Attom Data Solutions, thuế TÀI SẢN đối với những ngôi nhà dành cho một gia đình đã vượt quá 10.000 đô la Mỹ ở 16 quận vào năm 2021, bao gồm 12 quận ở khu vực thành phố N.Y, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu bất động sản Attom Data Solutions.

Nhìn chung, mức thuế trung bình đã tăng 1,8% lên 3.785 đô la Mỹ vào năm ngoái, tốc độ nhỏ nhất trong 5 năm, Attom nhận thấy.
Tuy nhiên, giá trung bình của những ngôi nhà do một gia đình sở hữu trước đây đã lập mức cao mới vào năm ngoái và thậm chí còn tăng cao hơn trong những tháng đầu năm 2022.

Theo Rick Sharga, phó chủ tịch điều hành bộ phận tình báo thị trường tại Attom, điều đó cho thấy rằng các hóa đơn có thể sẽ tăng trong năm tới vì việc đánh thuế thường tụt hậu so với giá trị bất động sản đang tăng.

Dữ liệu của công ty cũng cho thấy rằng nhiều người Mỹ đã rời khỏi các thành phố ven biển để đến những nơi ấm hơn và xanh hơn trong đại dịch Covid-19 đã tiết kiệm được hàng nghìn đô la tiền thuế bất động sản của họ.
Các thành phố ở các bang phía Nam và phía Tây chứng kiến ​​thị trường lao động eo hẹp nhất và thị trường nhà ở nóng nhất cũng thường có mức thuế bất động sản thấp nhất trong cả nước.

Thuế suất hiệu dụng là thuế bất động sản trung bình hàng năm được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị thị trường ước tính trung bình của các ngôi nhà ở mỗi khu vực địa lý.

Ví dụ, một chủ nhà trung bình chuyển từ khu vực San Francisco đến Boise ở Idaho đã tiết kiệm được khoảng 6.500 đô la Mỹ một năm tiền thuế bất động sản, theo dữ liệu của Attom.

Những người rời khỏi khu vực tàu điện ngầm Stamford ở Connecticut và mua một ngôi nhà ở Miami đã có thể giảm gần một nửa hóa đơn.

Attom đã phân tích dữ liệu thuế bất động sản được thu thập từ các văn phòng đánh giá thuế quận trên toàn quốc ở cấp tiểu bang, thành phố lớn và quận, cùng với giá trị thị trường ước tính của những ngôi nhà dành cho một gia đình.

Tổng cộng, các khu vực pháp lý đã đánh 328 tỷ đô la Mỹ tiền thuế bất động sản từ những ngôi nhà như vậy vào năm 2021, Attom cho biết.

Nhiều khu vực pháp lý đặt ra giới hạn về việc tăng thuế mà chủ nhà có thể phải đối mặt do kết quả của việc đánh giá lại giá trị bất động sản. BLOOMBERG