Đất có sổ đỏ có bị thu hồi không? Thông tin chi tiết nhất

Đất có sổ đỏ có bị thu hồi không?

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ điều kiện. Tuy nhiên, đất có sổ đỏ có bị thu hồi hay không? Cùng tìm hiểu vấn đề này ngay cùng Cẩm nang bất động sản nhé!

1. Thế nào là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)? Thu hồi đất là gì?

Thế nào là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)? Thu hồi đất là gì?
Thế nào là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)? Thu hồi đất là gì?

Luật Đất đai năm 2013 quy định:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) là chứng thư pháp lý được Nhà nước xác nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thu hồi đất là việc mà Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất do người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai. 

2. Đất sổ đỏ có bị thu hồi không?

Đất có sổ đỏ có bị thu hồi không?
Đất có sổ đỏ có bị thu hồi không?

Đất có sổ đỏ vẫn bị thu hồi sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Căn cứ vào Luật đất đai 2013 tại Khoản 2, Điều 106, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hay thường gọi là Sổ đỏ) trong những trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã được cấp trước đó vì những nguyên do sau:

 • Nhà nước sẽ thu hồi Sổ đỏ và thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích của quốc gia, vì cộng đồng. 
 • Nhà nước sẽ thu hồi đất do chủ sở hữu vi phạm pháp luật về đất đai. 
 • Nhà nước sẽ thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đai, có nguy cơ đe dọa tính mạng của con người. 

Trường hợp 2: Cấp đổi Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã được cấp trước đó

Sổ đỏ sẽ được thu hồi và cấp Sổ đỏ mới trong những trường hợp sau:

 • Những người sử dụng đất có nhu cầu Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, các loại Giấy chứng nhận khác đã được cấp trước ngày 10/12/2009 sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mới của luật về Giấy chứng nhận.
 • Các loại giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình bị rách, hư hỏng, bị nhòe, bị ố theo thời gian,…
 • Sổ đỏ sẽ bị thu hồi do việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc để xác định lại kích thước, diện tích của thửa đất.
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của chồng và vợ, tuy nhiên trên Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi thông tin tên của vợ hoặc của chồng mà không có tên người còn lại thì có thể yêu cần cấp lại Giấy chứng nhận để được cấp thông tin đúng, có cả họ tên vợ và chồng. Thì lúc này giấy chứng nhận cũ sẽ bị thu hồi. 

Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà buộc phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà buộc phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong những trường hợp sau Giấy chứng nhận cũ sẽ bị thu hồi để cấp Giấy chứng nhận mới:

 • Đất có thay đổi về hình dạng, diện tích, số hiệu, địa chỉ của thửa đất. 
 • Có sự thay đổi về tài sản gắn với đất so với những nội dung đã được đăng ký trước đó.
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Có sự thay đổi về thời hạn sử dụng đất.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế hay tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; hay thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Thay đổi hình thức từ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm sang hình thức thu tiền một lần. Thay đổi từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang hình thức cho thuê thu tiền, từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
 • Chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của riêng vợ hoặc chồng sang quyền sử dụng chung của cả hai. 
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chồng hoặc của tổ chức, hộ gia đình hoặc nhóm sử dụng đất chung.
 • Thay đổi về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dựa vào kết quả hòa giải về tranh chấp đất đai, thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ nần,…

Trường hợp 4: Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định 

Trong trường hợp sổ đỏ được cấp không đúng quy định của Luật đất đai sẽ bị thu hồi, những trường hợp có thể xảy ra như:

 • Cấp sai thẩm quyền.
 • Cấp sai đối tượng sử dụng đất.
 • Cấp sai diện tích.
 • Không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp.
 • Được cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng. 

Trường hợp 5: Thu hồi Sổ đỏ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật thi hành

Vừa rồi Cẩm nang bất động sản đã chia sẻ chi tiết về việc đất có sổ đỏ có bị thu hồi hay không? Và phân tích chi tiết về những trường hợp bị thu hồi sổ đỏ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ là thông tin hữu ích và cần thiết cho bạn.