Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng ngày càng được nhiều sự quan tâm. Khi chuyển mục đích sử dụng đất cá nhân, hộ gia đình cần thực hiện những thủ tục chuyển đổi theo quy định (trừ một số trường hợp được miễn). Dưới đây Cẩm nang bất động sản sẽ thông tin cụ thể đến bạn về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. 

1. Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất là được hiểu là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất sử dụng ban đầu bằng quyết định hành chính đối với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng cần phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong những trường hợp không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Những trường hợp chuyển đổi mục đích cần phải xin phép

Những trường hợp chuyển đổi mục đích cần phải xin phép
Những trường hợp chuyển đổi mục đích cần phải xin phép

Theo Luật Đất đai năm 2013 tại khoản 1 điều 57, những trường hợp sau đây khi thay đổi mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

 • Chuyển mục đích sử dụng đất trong lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng rừng, đất làm muối.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản hình thức dưới ao, hồ, đầm, đất nuôi trồng thủy sản nước mặn.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp ở mục đích khác.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. 
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. 
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

3. Những trường hợp chuyển đổi mục đích không cần phải xin phép

Những trường hợp chuyển đổi mục đích không cần phải xin phép
Những trường hợp chuyển đổi mục đích không cần phải xin phép

Theo quy định của pháp luật thì những trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất không cần phải xin phép:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác như: đất để xây dựng nhà kính và các nhà khác phục vụ cho mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại để nuôi gia súc, gia cầm, những động vật được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích nghiên cứu, học tập.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hằng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản. 
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở sang đất phi nông nghiệp.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác mà không phải là đất thương mại, dịch vụ.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc đất thương mại, dịch vụ sang đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

4. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Theo quy định của pháp luật thì thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tiến hành theo trình tự sau đây:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bộ hồ sơ theo quy định cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu quy định. 
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng lúc đăng ký chuyển đổi. 

Bước 2. Nộp hồ sơ

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tại nơi có đất. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo và hướng dẫn người nộp sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu. Đồng thời hướng dẫn cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Tiếp theo đó Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trình với UBND huyện quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hay không. 

Bước 4. Trả kết quả

Khi Phòng Tài nguyên và Môi trường quyết định cho phép chuyển đổi mục đích cho cá nhân và gia đình khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Thời gian thực hiện

 • Thông thường thời gian thực hiện sẽ không quá 15 ngày không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. 
 • Thời gian không quá 25 ngày đối với những xã vùng sâu vùng xa, vùng núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. 

Với những thông tin Cẩm nang bất động sản vừa chia sẻ một cách chi tiết, bạn cũng đã nắm được những thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn thực hiện thay đổi mục đích một cách thuận lợi.